ชื่อ:

user
__NAME__
__MSG__
โพสเมื่อ __TIME__
__REPLIES__